Angstbegeleiding

Binnen ons team is psycholoog Zohra Tairie actief. Zij is gespecialiseerd in angst en traumabehandelingen. Bij uw inschrijving bij de tandarts wordt er gevraagd of u angstbegeleiding wilt krijgen. Als dit het geval is, krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Als u deze heeft ingevuld, wordt u uitgenodigd voor een intake bij de psycholoog.

Tijdens de intake wordt er allereerst kennis gemaakt, daarnaast wordt er goed uitgevraagd waar de tandartsangst vandaan komt. Is er sprake van een trauma door een ingrijpende gebeurtenis uit het verleden of gaat het om de angst voor een mogelijke negatieve ervaring dat in de toekomst plaats kan vinden. Er kan ook nog sprake zijn van behoefte aan controle. Door een duidelijker beeld te krijgen van de angstklachten kan er een behandeling gekozen worden wat het beste past bij de klachten. Er wordt samen met u en in overleg met de tandarts een behandelplan opgesteld, gericht op de tandartsangst en de tandheelkundige behandeling.

Wist u dit?

EMDR bij tandartsangst

Er zijn verschillende manieren om angsten en trauma’s te behandelen.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is hiervoor een passende en succesvolle, kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR reageren. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

Op dit filmpje ziet u een psycholoog die uitleg geeft over EMDR bij tandartsangst.

CGT bij tandartsangst

Met behulp van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) leren patiënten hun disfunctionele overtuigingen om te zetten naar functionele overtuigingen. De overtuiging dat ze machteloos zijn in de tandartsenstoel kan bijvoorbeeld aangepakt worden. Daarna kan de problematiek in de mond onderzocht en behandeld worden. Patiënten ervaren dan dat ze zich tijdens een tandartsbehandeling niet machteloos hoeven te voelen en dat de tandarts ze juist daarbij kan helpen. Op deze manier wordt de functionele overtuiging bevestigd en kunnen ze met een fijn gevoel naar de tandarts.

Exposure

De behandelmethoden CGT en EMDR worden vaak in combinatie met exposure en ontspanningsoefeningen gebruikt. Bij exposure worden patiënten onder begeleiding geconfronteerd met angstige prikkels in de behandelkamer.

Copyright 2022 Angsttandarts Rotterdam.