Tandarts tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tandheelkundige zorg 2021

I Consultatie en Diagnostiek (C)
TARIEF
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
C91 Pocketregistratie € 36,18
C92 Parodontiumregistratie € 72,35
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt € 108,53
C29* Studiemodellen € 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60,29
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 48,23
C85 Weekendbehandeling € 22,91
C86 Avondbehandeling € 22,91
C87 Nachtbehandeling € 22,91
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,66
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 72,35
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26,53
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 32,56
X34 Beoordelen schedelfoto € 24,12
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,52
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,52
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,13
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 18,09
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,03
M40 Fluoridebehandeling € 15,07
M61* Mondbeschermer € 27,13
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 52,45
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 28,94
IV Verdoving (A)
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15,07
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37,38
VI Vullingen (V)
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 40,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 52,45
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 73,56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet € 48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet € 63,31
V93 Drievlaksvulling composiet € 75,37
V94 Meervlaksvulling composiet € 96,47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 72,35
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) € 27,13
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 15,07
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,06
V70* Parapulpaire stift € 12,06
V80* Wortelkanaalstift € 21,10
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,04
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
b. Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,07
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18,09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56* Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
E97* Uitwendig bleken per kaak € 75,37
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijderen spalk, per element € 6,03
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 120,58
E32 Premolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34* Aanbrengen retrograde vulling € 24,12
E36* Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
E37 Kijkoperatie € 72,35
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60,29
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29
VIII Kronen en bruggen (R)
De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.
a. Inlays en kronen
R08* Eénvlaks composiet inlay € 72,35
R09* Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10* Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11* Eénvlaksinlay € 108,53
R12* Tweevlaksinlay € 168,82
R13* Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30,15
R24* Kroon op natuurlijk element € 265,28
R34* Kroon op implantaat € 241,17
R29* Confectiekroon € 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,29
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 120,58
b. Brugwerk
R40* Eerste brugtussendeel € 180,88
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55* Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60* Plakbrug zonder preparatie € 120,58
R61* Plakbrug met preparatie € 180,88
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66,32
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
e. Temporaire voorzieningen
R80* Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30,15
R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,06
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandeling Kauwstelsel (G)
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 108,53
G22 Verlengd onderzoek OPD € 217,05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 96,47
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 63,31
G62* Stabilisatieopbeetplaat € 162,79
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 48,23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72,35
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 121,79
G44* Therapeutische injectie € 66,32
G46* Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120,58
b. Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90,44
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling € 90,44
G12 Centrale relatiebepaling € 84,41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60,29
Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 32,56
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30,15
G65* Indirect planmatig inslijpen € 331,61
G69* Beetbeschermingsplaat € 66,32
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60,29
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301,46
G72 Controlebezoek MRA € 30,15
G73* Reparatie MRA met afdruk € 48,23
d. Myofunctionele apparatuur
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127,22
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H26 Hechten weke delen € 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60,29
H33 Hemisectie van een molaar € 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93
XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
P31* Wortelkap met stift € 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15,07
P45* Noodkunstgebit € 120,58
a. Volledig kunstgebit
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88
P25* Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
P27 Reoccluderen € 60,29
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 36,18
P28 Naregistratie en remounten € 60,29
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66,32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48,23
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 42,20
P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42,20
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90,44
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60,29
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90,44
P70* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 168,82
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,09
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 48,23
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 42,20
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42,20
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90,44
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60,29
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90,44
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,09
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 48,23
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 48,23
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 48,23
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 32,56
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,12
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 66,32
T042 Consult parodontale nazorg € 91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 195,95
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 301,46
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 361,75
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60,29
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162,19
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 105,51
T102 Tandvleescorrectie, per element € 57,28
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 150,73
Toepassen van regeneratietechniek
T111* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 361,75
T112* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 120,58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195,95
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging per element € 195,95
T122 Kroonverlenging per sextant € 361,75
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat € 114,55
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 361,75
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60,29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162,19
Diversen
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42,20
T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39
T163* Toepassing lokaal medicament € 65,12
T164* (Draad)Spalk € 24,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 60,29
XIII Implantaten (J)
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02* Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03* Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J15* Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 87,46
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97,24
J23* Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 77,17
J29* Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 36,53
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
J36 Verwijderen implantaat € 33,96
J27 Vervangen eerste implantaat € 235,12
J37 Vervangen volgend implantaat € 97,24
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 179,56
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179,56
d. Diversen
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 108,04
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115,76
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 118,33
J33 Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24,18
J87* Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267,53
e. Mesostructuur
J45* Plaatsen eerste drukknop € 123,48
J41* Plaatsen elke volgende drukknop € 36,01
J42* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 210,94
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 529,92
J51* Onder klikgebit € 344,71
J52* Boven klikgebit € 344,71
J53* Omvorming klikgebit € 102,90
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87,46
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
h. Prothetische nazorg
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49
J78* Verwijderen en vervangen drukknop € 25,72
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,73
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,84
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,84
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,73
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum

Orthodontische zorg 2021

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C;
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en);
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.
CODE OMSCHRIJVING TARIEF TARIEF TARIEF
 A B C
I Consultatie en diagnostiek
F121 Eerste consult € 22,91 € 22,91 € 22,91
F122 Herhaalconsult € 22,91 € 22,91 € 22,91
F123 Controlebezoek € 14,33 € 21,31 € 21,31
F124 Second opinion € 108,53 € 108,53 € 108,53
F125* Maken gebitsmodellen € 17,53 € 32,38 € 32,38
F126 Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 63,29 € 94,16 € 94,16
F127 Multidisciplinair consult, per uur € 141,87 € 141,87 € 141,87
F128 Prenataal consult Nvt Nvt € 82,71
F129 Orthodontie in de eerste twee levensjaren Nvt Nvt € 1.449,90
F130 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 108,53 € 108,53 € 108,53
F131* Vervaardigen van een diagnostische set-up € 49,18 € 73,16 € 73,16
F132* Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17,53 € 32,38 € 32,38
F133 Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 63,29 € 94,16 € 94,16
II Röntgenonderzoek
F151 Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 16,88 € 16,88 € 16,88
F152 Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,88 € 16,88 € 16,88
F153 Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) Nvt € 23,41 € 23,41
F154 Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s Nvt € 28,69 € 28,69
F155 Vervaardiging orthopantomogram € 30,79 € 45,81 € 45,81
F156 Beoordeling orthopantomogram € 18,05 € 26,85 € 26,85
F157 Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19,29 € 28,69 € 28,69
F158 Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 53,84 € 80,10 € 80,10
F159 Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 19,29 € 28,69 € 28,69
F160 Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 53,84 € 80,10 € 80,10
F161 Meerdimensionale kaakfoto € 144,70 € 144,70 € 144,70
F162 Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 60,29 € 60,29 € 60,29
III Behandeling
F411* Plaatsen beugel categorie 1 € 118,25 € 205,81 € 386,24
F421* Plaatsen beugel categorie 2 € 123,68 € 214,65 € 406,21
F431* Plaatsen beugel categorie 3 € 142,63 € 245,13 € 475,43
F441* Plaatsen beugel categorie 4 € 151,95 € 260,14 € 509,41
F451* Plaatsen beugel categorie 5 € 359,49 € 586,01 € 864,03
F461* Plaatsen beugel categorie 6 € 584,78 € 954,81 € 1.412,81
F471* Plaatsen beugel categorie 7 € 567,51 € 885,08 € 1.362,93
F481* Plaatsen beugel categorie 8 € 442,93 € 709,94 € 1.166,28
F491* Plaatsen beugel categorie 9 € 582,18 € 978,03 € 1.636,76
F492 Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 98,49 € 123,17 € 123,17
F511 Beugelconsult per maand categorie 1 € 29,94 € 63,62 € 63,62
F512 Beugelconsult per maand categorie 2 € 29,94 € 63,62 € 63,62
F513 Beugelconsult per maand categorie 3 € 29,94 € 63,62 € 63,62
F514 Beugelconsult per maand categorie 4 € 29,94 € 63,62 € 63,62
F515 Beugelconsult per maand categorie 5 € 34,21 € 69,98 € 69,98
F516 Beugelconsult per maand categorie 6 € 42,77 € 82,71 € 82,71
F517 Beugelconsult per maand categorie 7 € 42,77 € 63,62 € 82,71
F518 Beugelconsult per maand categorie 8 € 51,32 € 76,34 € 104,97
F519 Beugelconsult per maand categorie 9 € 64,15 € 95,43 € 124,06
F521 Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 29,94 Nvt Nvt
F531 Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 29,94 € 63,62 € 63,62
F532 Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 34,21 € 63,62 € 69,98
F533 Nacontrole beugel categorie 6,9 € 42,77 € 82,71 € 82,71
IV Diversen
F611* Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 125,73 € 135,45 € 135,45
F612* Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 123,68 € 214,65 € 406,21
F716* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27,13 € 27,13 € 27,13
F721 Trekken tand of kies € 45,22 € 45,22 € 45,22
F722 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33,76 € 33,76 € 33,76
F723* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 84,72 € 105,93 € 105,93
F724 Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,52 € 13,52 € 13,52
F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs Kostprijs Kostprijs
F811* Reparatie of vervanging van beugel € 29,72 € 44,22 € 44,22
F812* Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 39,17 € 77,36 € 77,36
F813* Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak € 39,17 € 77,36 € 77,36
F814* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 39,17 € 77,36 € 77,36
F815 Verwijderen spalk, per element € 6,03 € 6,03 € 6,03
F911 Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.432,50 nvt nvt
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,73 € 13,73 € 13,73
F901 Onderlinge dienstverlening Maximum Maximum Maximum

Tandtechniek in eigen beheer 21

Prestatiecode Prestatie-omschrijving Tarief
Hoofdgroep 0
Groep 0.0 Offerte en ontwerp
Q0001 Offerte. Tarief per eenheid van 5 minuten € 3,44
Q0011 Ontwerp. Tarief per eenheid van 5 minuten € 5,25
Q0021 Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten
In gecompliceerde gevallen kan technisch advies/ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het tandtechnisch laboratorium.
€ 4,38
Groep 0.1 Speciale Toeslagen
Q0101 Kleurbepaling op laboratorium € 19,78
Q0103 Desinfectie in opdracht van tandarts € 3,69
Q0105 Verzendkosten/expeditiekosten € 6,95
Q0106 Arbo- en milieutoeslag € 2,67
Q0107 Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag
Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht
€ 12,44
Q0120 Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar € 19,57
Q0121 Bruikleen etskit per element € 17,31
Groep 0.2 Foto
Q0201 Foto in verband met kleur-/vormbepaling € 14,38
Q0202 Foto/dia van studiemodellen € 13,55
Q0203 Digitale behandelplanning € 165,45
Hoofdgroep 1 Prothesewerkzaamheden
Groep 1.0 Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden
Q1001 Gipsmodel
Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc. Gipssoort: klasse 1 of 2
€ 7,53
Q1002 Stonemodel
Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort: klasse 2 of 3
€ 9,63
Q1003 Superhard gipsmodel
Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4
€ 12,86
Q1004 Digitaal model geprint € 31,58
Q1005 Digitaal model gefreesd € 31,58
Q1006 Scannen afdruk € 11,79
Q1007 Meegeleverd model trimmen € 6,10
Q1008 Meegeleverd model van voet voorzien € 6,85
Q1022 Duplicaat model (uit alginaat of gel) € 22,15
Q1023 Precisie duplicaat model (uit siliconen) In articulator plaatsen € 39,13
Q1052 Model monteren in enkelvoudige articulator € 13,74
Q1053 Model monteren in meervoudige articulator € 19,19
Q1054 Model monteren in volledig instelbare articulator € 25,66
Q1061 Model monteren volgens intra orale registratie € 32,71
Q1062 Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) € 18,73
Q1063 Digitale articulatie € 20,23
Groep 1.1 Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel
Q1103 Individuele lepel microform
Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal
€ 30,76
Q1104 Individuele lepel kunststof
Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal
€ 39,94
Q1105 Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel € 43,30
Q1106 Schreinmaker lepel € 49,93
Q1107 Rimlock lepel € 51,37
Q1108 Digitaal vervaardigde individuele lepel € 45,15
Q1116 Fluorapplicatie lepel € 41,53
Q1118 Bleeklepel € 49,00
Q1152 Model uit individuele lepel; onbetand € 11,90
Q1154 Model uit individuele lepel; betand € 16,06
Groep 1.2 Beetplaten/registreren
Q1202 Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat
Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal
€ 39,09
Q1225 Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal € 24,12
Q1251 Basisplaat voor opstelling € 11,61
Q1252 Beetplaat digitaal vervaardigd € 17,66
Q1253 Beetplaat + waswal € 17,66
Q1256 Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis € 11,94
Groep 1.3 Opstellen
Bij de onderstaande verrichtingen betreft het het opstellen volgens Gysi. Codes 1340 en 1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.
Q1320 Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) € 24,47
Q1330 Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen € 48,12
Q1340 Opstellen volledige prothese € 65,33
Q1351 Digitaal opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) € 24,47
Q1352 Digitaal opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen € 48,12
Q1353 Digitaal opstellen volledige prothese € 65,33
Q1370 Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis € 34,76
Q1380 Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis € 62,60
Q1390 Opstellen volledige prothese op metaalbasis € 67,59
Groep 1.4 Extra handelingen bij opstellen
Q1401 Opstellen naar model € 11,28
Q1402 Opstellen naar foto € 14,61
Q1405 Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven) € 15,31
Q1410 Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode
Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.
€ 39,98
Q1420 Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak) € 6,61
Q1455 Individuele modellatie (per boven of onder)
Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt
€ 19,29
Q1462 Beslijpen kunststof basis € 9,25
Q1465 Verwerken meegeleverde tanden per stel € 14,47
Q1466 Verwerken meegeleverde kiezen per stel € 8,97
Q1475 Opnieuw opstellen € 25,09
Groep 1.5 Persen/gieten/injecteren en afwerken
Codes 1540 en 1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.
Q1520 Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) € 53,23
Q1530 Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen € 63,64
Q1540 Afmaken volledige prothese € 70,39
Q1551 Digitaal afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) € 53,23
Q1552 Digitaal afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen € 63,64
Q1553 Digitaal afmaken volledige prothese € 70,39
Q1570 Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis € 53,49
Q1580 Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis € 68,61
Q1590 Afmaken volledige prothese op metaalbasis € 72,36
Groep 1.7 Extra handelingen bij persen/afwerken
Q1701 Gevlochten draadversterking € 29,50
Q1702 Draadversterking € 21,18
Q1703 Knopanker € 12,33
Q1704 Draad-/steekanker € 13,04
Q1705 Kruisanker € 15,49
Q1706 Roach anker € 25,51
Q1707 Roach anker goud (inclusief Edelmetaal) € 60,60
Q1708 Occlusale steun € 12,41
Q1711 Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten) € 43,33
Q1715 Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum) € 12,19
Q1716 Gaasversterking € 23,91
Q1720 Meerkleurig persen € 37,51
Q1721 Trasparant palatum € 53,62
Q1724 Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene) € 87,47
Q1751 Naam inpersen € 15,30
Q1765 Persen/gieten/injecteren niet afwerken € 40,55
Q1766 Afwerken na persen/gieten/injecteren € 38,88
Q1768 Overkappingsruimte in kunststof per element € 6,39
Q1771 Meerprijs weekblijvende basis € 107,54
Q1774 Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen na persen terugplaatsen € 23,88
Q1775 Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen terugplaatsen € 22,55
Q1776 Digitaal reoccluderen € 22,55
Groep 1.8 Reparaties kunststof
Q1810 Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basishandelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximumtarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes tot en met 1841 in rekening worden gebracht. € 28,39
Q1811 Herstellen scheur € 12,76
Q1812 Herstellen breuk € 16,81
Q1813 Vastzetten element/anker € 5,14
Q1814 Vernieuwen element/anker € 5,44
Q1815 Uitbreiden element/anker € 8,28
Q1816 Immediaat per element € 6,77
Q1817 Uitbreiding palatum € 11,57
Q1818 Herstellen zadel per sectie € 8,18
Q1834 Prothese reinigen € 13,68
Q1840 A-lijn aanpersen € 13,28
Q1841 Rand aan prothese persen
Overzetting en rebasing, naast de codes 1850 t/m 1871 kan niet de code 1810 worden gedeclareerd.
€ 12,66
Q1850 Overzetting 1 -4 element(en) € 73,60
Q1855 Overzetting 5 – 13 elementen € 101,74
Q1860 Overzetting vol € 118,85
Q1870 Rebasing € 79,62
Q1871 Rebasing met randcorrectie
Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien
€ 90,74
Groep 1.9 Diversen, montage
Q1901 Miniplastschiene € 47,28
Q1902 Drumschiene € 48,35
Q1907 Gebitsbeschermer € 59,59
Q1908 Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht € 81,64
Q1909 Ingebeten onderfront € 8,25
Q1911 Repositie/stabilisatie/relaxatie splint
Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt
€ 126,79
Q1917 Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten € 181,74
Q1920 Speekselkamer in prothese verwerken € 127,85
Q1951 Montage slot in kunststof € 32,44
Q1952 Montage stegdeel in kunststof € 32,49
Hoofdgroep 2 Orthodontie
Groep 2.0 Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden
Q2001 Werkmodel € 6,12
Q2002 Werkmodel in occlusie € 11,32
Q2003 Stonemodel € 8,60
Q2004 Stonemodellen in occlusie € 16,58
Q2005 Meegeleverd model trimmen € 5,39
Q2006 Meegeleverd model van voet voorzien € 5,19
Q2007 Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd) € 9,74
Q2008 Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd) € 18,54
Q2009 Studiemodel, ongezeept per stuk € 13,90
Q2010 Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie € 21,53
Q2011 Studiemodel, gezeept per stuk € 15,60
Q2012 Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie € 25,16
Q2013 Kastmodellen (super toonmodel) € 39,20
Q2014 Digitaal model maken € 27,65
Q2015 Dupliceren per model € 13,50
Q2016 Digitaal model geprint € 26,47
Q2017 Digitaal model gefreesd € 26,47
Q2020 Inzagen band € 3,81
Groep 2.1 Set-up en positioners
Q2101 Set-up € 90,14
Q2101a Digitale set-up € 83,77
Q2102 Set-up per element € 5,79
Q2102b Digitale set-up per element € 5,79
Q2103 Set-up osteotomie patiënt € 94,02
Q2104 Aanpassen reeds bestaande set-up € 29,99
Q2105 Tooth-positioner € 101,02
Q2106 Seating spring € 7,19
Q2107 Socket liners € 5,83
Q2108 Varsity guard € 92,09
Groep 2.2 Plaatapparatuur
Q2201 Basisplaat € 53,09
Meerprijzen voor:
Q2202 Enkelarmig draaddeel € 3,44
Q2203 Dubbelarmig draaddeel € 4,41
Q2204 Gecompliceerde labiaalboog € 7,90
Q2205 Labiaalboog met transparante kunsthars € 9,21
Q2206 Headgear tubes gemonteerd € 19,95
Q2207 Opbeet € 6,45
Q2208 Beetverhoging zijdelingse delen € 9,30
Q2209 Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront € 10,03
Q2214 Oral screen € 53,84
Groep 2.3 Functionele apparaten
Q2301 Activator standaard (monoblok) € 90,20
Q2302 Activator standaard met luchtgaten € 86,99
Q2303 Standaard activator open met overkapt onderfront € 102,24
Q2304 Teuscher activator € 118,66
Q2305 Bionator € 101,57
Q2306 Headgear activator volgens Van Beek € 93,86
Q2309 Combi activator V.A. EVVA € 90,08
Q2310 Fränkel activator nr 1 t/m 4 € 174,27
Q2313 Lehmann activator basis € 100,20
Q2314 Lehmann activatorwerking € 95,69
Q2317 Activator overig € 127,90
Groep 2.5 Retainers
Q2501 C-C retainer € 27,35
Q2502 Siliconen fixatiemal (meerprijs) € 15,77
Q2503 Dieptrek fixatiemal (meerprijs) € 25,85
Q2504 Space retainer inclusief Molaarband € 31,08
Q2505 Space maintainer inclusief Molaarband € 30,23
Q2506 Invisible retainer / clear overlay € 38,35
Groep 2.6 Schroeven
Q2601 Standaard exp. Schroef € 7,89
Q2602 Waaierschroef twee-delig € 19,90
Q2603 Microschroef € 7,90
Q2604 Open schroef € 13,35
Q2605 Sectorenschroef bk. “Bertoni” € 32,18
Q2606 Hellerschroef € 25,43
Q2607 Reciprokeschroef € 32,16
Q2608 Boogschroef volgens Muller € 25,91
Q2609 Ritter/picoloschroef € 15,55
Q2612 Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief Banden € 77,91
Q2613 Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief Banden € 96,92
Groep 2.7 Diversen
Q2701 Reparatie basistarief € 25,28
Q2710 Herbst appliance € 199,82
Q2711 Schisisplaat, passief € 104,00
Q2712 Schisiplaat, actief € 111,56
Q2713 Spring retainer standaard € 57,69
Q2714 Spring retainer inclusief set-up € 76,49
Q2715 Relaxatie splint € 103,41
Groep 2.8 Vaste apparatuur
Q2801 Indirect bonding per element € 13,37
Q2802 Standaard band (exclusief attachement) € 9,93
Q2803 Standaard premolaarband € 8,24
Q2811 Quad-helix, exclusief banden € 43,16
Q2812 Palatinale bar gesoldeerd € 38,33
Q2813 Goshqarian bar exclusief banden € 20,49
Q2814 Linguale boog exclusief banden € 38,92
Q2815 Lipbumper exclusief banden € 26,02
Q2816 Lipbumper met individuele kunstharschild (exclusief banden) € 38,45
Q2817 Headgear/face bow € 34,35
Groep 2.9 Crozat apparatuur
Q2901 Basisapparaat voor boven- of onderkaak € 116,63
Q2902 Extra draaddeel per stuk € 7,19
Q2903 Reparatie draaddeel Crozat € 23,18
Hoofdgroep 3 Framewerkzaamheden
Groep 3.0 Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1)
Q3001 Gipsmodel
Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2
€ 7,83
Q3002 Stonemodel
Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3
€ 9,92
Q3003 Superhard gipsmodel
Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4
€ 13,51
Q3004 Meegeleverd model trimmen € 7,13
Q3005 Meegeleverd model van voet voorzien € 7,61
Q3022 Duplicaatmodel (uit alginaat of gel) € 21,46
Q3023 Precisie duplicaatmodel (uit siliconen) € 38,84
Q3052 Model monteren in enkelvoudige articulator € 16,21
Q3053 Model monteren in meervoudige articulator € 19,38
Q3054 Model monteren in volledig instelbare articulator € 27,06
Q3061 Model monteren volgens intra orale registratie € 32,19
Q3062 Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) € 21,20
Groep 3.2 Framewerkzaamheden (alleen metaal)
Q3201 Bovenframe € 292,37
Q3203 Onderframe € 297,97
Q3207 Volle plaat € 237,49
Extra handelingen:
Q3221 Backing frontelement € 27,69
Q3222 Kauwvlak € 31,87
Q3223 Dummy, massief of met venster voor kunststof € 34,47
Q3241 Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen € 17,39
Groep 3.3 Kunststofwerkzaamheden aan frame
Q3301 Kunststof venster € 74,88
Q3302 Kunststof kroon op metaalskelet € 83,97
Q3303 Kunststof brugdeel op metaalskelet € 84,05
Groep 3.4 Diversen
Q3401 Metalen tuber versterking
Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen
€ 91,43
Q3402 Gegoten 3/4 anker € 53,95
Groep 3.7 Vergulden
Q3701 Badvergulden frame € 97,28
Q3702 Zadels vergulden (per zadel) € 38,27
Q3703 Badvergulden 1 anker € 37,56
Q3704 Badvergulden volgend anker € 26,78
Q3711 Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal € 33,66
Q3712 Ticoniseren/anodiseren € 160,44
Groep 3.8 Reparaties aan frame
Q3810 Reparatie basistarief € 33,44
Q3820 Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer € 28,49
Q3821 Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer € 20,51
Q3822 Extensie aan bestaand frame (eerste) € 36,59
Q3823 Extensie aan bestaand frame (ieder volgende) € 22,25
Q3826 Laserlassen € 48,50
Groep 3.9 Monteren aan frame
Q3951 Montage slot aan frame € 32,95
Q3952 Montage stegdeel aan frame
3951/3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel
€ 39,23
Q3953 Montage kroon aan frame € 32,81
Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden
Groep 4.0 Vervaardigen van modellen
Q4001 Gipsmodel
Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2
€ 8,32
Q4002 Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk € 10,08
Q4003 Superhard gipsmodel
Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4
€ 14,20
Q4004 Meegeleverd model trimmen € 6,99
Q4005 Meegeleverd model van voet voorzien € 7,83
Q4022 Duplicaatmodel (uit alginaat of gel) € 23,62
Q4023 Precisie duplicaatmodel (uit siliconen) € 38,42
Q4052 Model monteren in enkelvoudige articulator € 16,47
Q4053 Model monteren in meervoudige articulator € 19,33
Q4054 Model monteren in volledig instelbare articulator € 27,11
Q4061 Model monteren volgens intra orale registratie € 35,31
Q4062 Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk) € 22,82
Groep 4.1 Stompen en speciaal model
Q4101 Zaagmodel € 16,23
Q4102 Stomp € 15,08
Q4103 Vuurvaste stomp € 23,90
Q4115 Stompen inkerven € 5,52
Q4154 Model uit individuele lepel betand € 17,21
Q4162 Stomp terugplaatsen in afdruk € 7,24
Q4166 Soft-tissue model (inclusief materiaal) € 51,14
Groep 4.3 Kroon- en brugwerk – metaalvrij*
*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4301 Kroon/brugdeel – keramische kap, opgebakken € 224,49
Q4302 Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM) € 206,16
Q4311 Inlay/onlay/facing – keramisch, opgebakken € 228,75
Q4312 Inlay/onlay/facing – monolitisch (CAD/CAM) € 190,25
Q4321 Etsbrugdeel – keramisch, opgebakken € 271,32
Q4322 Etsbrugdeel – monolitisch € 222,23
Q4323 Etsbrugvleugel – Keramisch € 55,34
Q4331 Tijdelijke, kunsthars kroon/brugdeel € 65,64
Q4332 Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM) € 51,57
Q4341 Kunststof kroon € 113,37
Q4342 Kunststof inlay € 118,94
Q4343 Teleskoopkroon /conuskroon € 156,90
Groep 4.4 Kroon- en brugwerk – metaal met porselein*
*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4401 Kroon/brugdeel metaal met porselein € 215,35
Q4402 Etsbrugdeel metaal met porselein € 258,01
Q4403 Stiftkroon porselein metaal € 184,44
Groep 4.5 Kroon- en brugwerk – volledig metaal*
*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4501 Kroon geheel metaal € 148,80
Q4502 Inlay/onlay geheel metaal € 140,41
Q4503 Teleskoopkroon /conuskroon € 164,31
Q4504 Stiftkroon geheel metaal € 154,24
Q4505 Etsbrugvleugel metaal € 34,42
Groep 4.6 Stiftopbouw/wortelkap/opbouw *
*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4601 Stiftopbouw direct € 36,24
Q4602 Stiftopbouw metaal € 70,74
Q4603 Stiftopbouw composiet met glasvezel stift € 128,44
Q4605 Wortelkap € 90,66
Q4606 Telescoopkap/ conuskap € 149,23
Groep 4.7 Deelproduct kroon- en brugwerk
Q4701 Opbakken porselein op metalen onderstructuur / kap € 112,33
Q4702 Opbakken porselein op keramische onderstructuur / kap € 115,03
Q4703 Opbouwen composiet op metalen onderstructuur / kap € 85,04
Q4704 Opbouwen composiet op keramische onderstructuur / kap € 85,90
Q4705 Opbouwen kunsthars (kunststof venster) € 66,49
Q4711 Afglanzen/inkleuren monolithisch keramiek € 43,92
Q4712 Afglanzen/inkleuren kroon/brugdeel in bisquit € 45,97
Q4721 Onderstructuur metaal (*) € 90,86
Q4722 Onderstructuur metaalvrij (*) € 83,49
Groep 4.8 Meerwerk bij kroon- en brugwerk (toeslag)
Q4801 Mal t.b.v. noodkroon/brug (dieptrek) € 42,23
Q4811 Afdruk/fixatiekap/slijpkap (metaal) € 34,54
Q4812 Afdruk/fixatiekap/slijpkap (kunststof) € 27,64
Q4821 Schouderporselein € 29,99
Q4822 Tandvlees porselein € 38,45
Q4831 Vergulden K/B-deel, per element € 25,75
Q4832 Glasvezelversterking per element € 20,12
Q4833 Plastic Post € 7,35
Q4834 Nasteekbare stift € 45,11
Q4841 Voorbereiding kroon t.b.v. frame/occl.steun (p.kaak) € 20,93
Q4842 Kroon passend maken aan frame € 26,56
Q4843 Precisieverankering montage € 36,04
Q4844 Montage slot aan kroon/brugdeel/wortelkap € 36,36
Q4851 Werkzaamheden aan wortelkap/magneet € 41,33
Q4852 Frezen per deel € 37,26
Q4853 Freezen van attachment matrix of patrix € 38,44
Q4854 Inlay in prothese-element € 86,39
Groep 4.9 Reparatie en aanpassingen kroon- en brugwerk
Q4901 Schoonmaken kroon/brug € 20,28
Q4902 Kleurcorrectie € 48,36
Q4903 Etsen/silaniseren € 25,49
Q4904 Basistarief ten behoeve van reparatie en aanpassingen € 30,86
Hoofdgroep 6 Implantaten
Groep 6.0 Vervaardigen van modellen
Q6002 Stonemodel € 9,42
Q6003 Superhard gipsmodel € 13,65
Q6005 Geprint model € 49,04
Q6052 Proefopstelling per element € 15,34
Q6053 Proefwasmodellatie per element (digitaal) € 30,74
Q6061 Soft-tissue model (inclusief materiaal) € 50,00
Groep 6.1 Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten
Q6113 Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel) € 52,83
Q6115 Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk € 5,79
Q6116 Verschroefbare kunststof lepel met beetwal
Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten
€ 80,95
Q6118 Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk € 7,41
Q6133 Precisie duplicaatmodel € 41,33
Q6144 Stonemodel uit kunststof implantaat lepel € 20,88
Q6153 Model monteren in middelwaarde articulator € 18,88
Q6154 Model monteren in meervoudig instelbare articulator € 26,24
Q6161 Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur € 177,52
Groep 6.2 Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten
Q6200 Surgical guide/boorplaat € 82,29
Q6201 Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes) € 75,00
Q6202 Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT scan
Als 6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden
€ 111,14
Groep 6.4 Opbouwen, suprastructuren, kronen/bruggen voor implantaten
Q6401 Confectie implantaat opbouw € 130,19
Q6402 Confectie opbouw bewerken € 43,84
Q6411 Individueel cad/cam abutment metaal (*) € 216,64
Q6412 Individueel cad/cam abutment metaalvrij (*) € 239,10
Q6413 Individueel cad/cam abutment hybride (*) € 178,24
Q6414 Beslijpen cad/cam opbouw € 28,72
Q6421 Implantaatkroon metaal (*) € 296,69
Q6422 Implantaatkroon metaalvrij (*) € 299,34
Q6423 Implantaatkroon hybride (*) € 343,10
Q6424 Implantaatbrugdeel metaal (*) € 219,96
Q6425 Implantaatbrugdeel metaalvrij (*) € 239,57
Q6426 Implantaatbrugdeel hybride / interface(*) € 230,33
Q6431 Individueel kleuren in klinische omgeving € 66,61
Q6432 Porselein aanbrengen in esthetische zone € 71,11
Q6441 Implantaat-toeslag (per implantaat) € 75,49
Q6451 Ontwerpen van 3D CAD/CAM opbouw € 56,52
Q6452 Modelleren van 3D CAD/CAM opbouw € 50,42
Q6453 Scannen van 3D CAD/CAM opbouw € 53,50
Q6461 Steg zelf vervaardigen per implantaat, analoog € 212,42
Q6462 Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, analoog € 185,44
Q6467 Steg zelf vervaardigen per implantaat, CAM € 212,42
Q6468 Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, CAM € 185,44
Meerwerk tbv. implantaatwerkstuk:
Q6471 Opaquen € 22,06
Q6472 Slot ten behoeve van plaatsen implantaatkroon € 35,14
Q6473 Sterilisatie € 10,50
Q6474 Stralen van implantaatopbouw € 18,33
*exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Groep 6.9 Solderen en montage
Q6901 Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer € 30,32
Q6902 Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer € 19,09
Q6903 Laserlassen € 43,07
Q6951 Stellen slot met behulp van parallellometer € 32,36
Q6952 Monteren sloten aan impl. systeem € 33,63
Hoofdgroep 8 Diverse werkzaamheden CAD
Deze prestaties zijn slechts als deelprestatie te declareren bij digitale vervaardiging, niet in combinatie met het eindproduct
Q8001 Scannen ten behoeve van CAD € 29,70
Q8010 Ontwerp CAD kroon € 39,37
Q8011 Ontwerp CAD brugdeel € 36,51
Q8012 Ontwerp CAD frame € 32,69
Q8013 Ontwerp CAD splint € 39,48
Q8014 Ontwerp CAD opstellen per element € 24,29
Q8015 Ontwerp CAD abutment € 46,35
Q8016 Ontwerp CAD onderstructuur € 37,09
Q8017 Ontwerp CAD steg € 60,79
Hoofdgroep 9 Materialen, deze kunnen tegen kostprijs gedeclareerd worden
Groep 9.0 Porselein frontelementen set (zes stuks)
Q9006 Frontelementen Kostprijs
Porseleinen kiezen set (acht stuks)
Q9058 Kiezen Kostprijs
Groep 9.1 Porselein frontelement per stuk
Q9101 Tanden Kostprijs
Porseleinen kiezen per stuk
Q9010 Kiezen Kostprijs
Groep 9.3 Kunststof front elementen sets (zes stuks)
Q9306 Tanden Kostprijs
Kunststof kiezen sets (acht stuks)
Q9358 Kiezen Kostprijs
Groep 9.4 Kunststof front elementen per stuk
Q9401 Tanden Kostprijs
Kunststof kiezen per stuk
Q9451 Kiezen Kostprijs
Groep 9.7 Metalen, edel/onedel
Q9701 Onedele legeringen Kostprijs
Q9711 Edele legeringen Au percentage lager dan 10% Kostprijs
Q9721 Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25% Kostprijs
Q9741 Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50% Kostprijs
Q9751 Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60% Kostprijs
Q9760 Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70% Kostprijs
Q9770 Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80% Kostprijs
Q9781 Edele legeringen Au percentages boven 80% Kostprijs
Groep 9.8 CAD/CAM
Q9801 Materialen ten behoeve van CAD/CAM Kostprijs
Groep 9.9 Diverse materialen
Q9901 Diverse materialen Kostprijs

Copyright 2022 Angsttandarts Rotterdam.