Tandprotheticus

Onze tandprotheticus is gespecialiseerd in het plaatsen van protheses. Deze plaatst hij op een pijnloze manier. Vooraf wordt er een analyse gedaan om tot het best mogelijk resultaat te komen. Zo wordt uw gebit en omliggend weefsel geanalyseerd, na dit proces kan er bekeken worden wat er mogelijk is. Een prothese, implantaat of beide. In sommige gevallen weet de tandarts al wat nodig is om het gebit te herstellen, echter voert hij de behandeling zelf niet uit en verwijst hij u door naar de tandprotheticus.

Hoe verloopt het proces

  • Intake gesprek met de patiënt.
  • Onderzoeken van het gebit.
  • Vervaardigen en aanmeten van volledige of partiële prothesen.
  • De prothese wordt gepast en indien nodig bijgesteld.
  • Controle en beoordelen prothese.
  • Voorlichting geven over de prothese.
  • U eventueel doorsturen naar een implantoloog of kaakchirurg.

Wij laten u altijd vrij in uw keuzes en starten pas met de behandeling wanneer u akkoord gaat.

Copyright 2022 Angsttandarts Rotterdam.